sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
NOVINKY
Zmena limitov pre platby nízkej hodnoty vykonávané platobnou kartou na internete bez silnej autentifikácie
07.12.2020

 

Vážený klient,

Privatbanka, a.s. s účinnosťou od 3.12.2020 zaviedla systém silnej autentifikácie držiteľa platobnej karty, teda pri platbách na internete musíte platbu verifikovať prostredníctvom služby 3DSecure a zároveň aj prostredníctvom statického kódu.

Avšak nie všetci obchodníci prešli na vyššie uvedenú službu, preto nákupy u nich nie je možné uhrádzať kartovou platbou na internete.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať, že v záujme podpory platieb za nákupy v tomto predvianočnom období Privatbanka, a.s. v zmysle článku 16 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2018/389 upravila s účinnosťou od 5. decembra 2020 limity pre platby nízkej hodnoty vykonávané debetnou platobnou kartou na internete bez uplatnenia silnej autentifikácie držiteľa platobnej karty prostredníctvom služby 3DSecure a statického kódu. Predmetné platby musia spĺňať tieto podmienky:

a)    suma elektronickej platobnej transakcie na diaľku nepresahuje 30 EUR a

b)    kumulatívna suma predchádzajúcich elektronických platobných transakcií na diaľku iniciovaných platiteľom od posledného uplatnenia silnej autentifikácie zákazníka nepresahuje 100 EUR, alebo

c)    počet predchádzajúcich elektronických platobných transakcií na diaľku iniciovaných platiteľom od posledného uplatnenia silnej autentifikácie zákazníka nepresahuje päť po sebe nasledujúcich jednotlivých elektronických platobných transakcií na diaľku.

Veríme, že uvedeným opatrením Vám uľahčíme Vaše predvianočné nákupy, a zároveň v dobe pandémie prispejeme k ochrane zdravia klientov podporou bezhotovostných platieb na internete.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Privatbanka, a.s.

 

Späť