sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
NOVINKY
Privatbanka nadviazala na výborné výsledky z predchádzajúcich rokov
31.03.2019

Banka splnila plánované ekonomické ciele a v roku 2018 dosiahla čistý zisk na úrovni 8,4 mil. eur, pričom zaznamenala historicky najvyšší prevádzkový zisk na úrovni 12,3 mil. eur.

 

V návratnosti kapitálu (ROE), čo je jeden zo základných ukazovateľov efektívnosti, banka už od roku 2009 dosahuje úrovne nad 10 %, konkrétne v roku 2018 dosiahla úroveň 11,3 %. Z hľadiska štruktúry výnosov boli najväčšími zdrojmi zisku čisté úrokové výnosy a čisté výnosy z poplatkov a provízií. Čisté úrokové výnosy sa pohybovali na úrovni 13,5 mil. eur a čisté výnosy z poplatkov a provízií na úrovni 11,6 mil. eur. Privatbanka ukončila úspešný rok s bilančnou sumou na úrovni 722,9 mil. eur, čo predstavuje v medziročnom porovnaní zvýšenie o 10 %. Svojimi pozitívnymi výsledkami v minulom roku potvrdila stabilnú pozíciu na slovenskom bankovom trhu a taktiež pozíciu jedného z lídrov v oblasti privátneho bankovníctva na Slovensku. Výborné hospodárske výsledky vnímame ako potvrdenie kontinuálnej a dlhoročnej dôvery zo strany našich klientov, za čo im vyjadrujeme svoju vďaku.

 

Prečítajte si viac vo výročnej správe Privatbanky za rok 2018.

 

Späť