sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
NOVINKY
Ukončenie používania GRID karty v Internet bankingu
02.08.2019

Vážení klienti,


dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle zákona o platobných službách a delegovaného nariadenia komisie (EÚ) 2018/389 bude, z dôvodu zabezpečenia zvýšenia bezpečnosti prístupu do Internet bankingu, od 14. septembra 2019 ukončené používanie GRID karty, ako autentifikačného zariadenia pre prístup a vykonávanie operácií v Internet bankingu. 
 

GRID kartu nahradíme novým spôsobom autentifikácie Privatbanka SMS kód - jedinečný kód, ktorý banka zasiela klientom na číslo mobilného telefónu formou SMS (tento kód nahradí dnes používaný kód z GRID karty, ktorej  platnosť sa končí). Banka bude tento kód doručovovať na Vaše telefónne číslo, ktoré ste uviedli v zmluve o elektronickom bankovníctve, resp. ste ho zadali v Internet bankingu. SMS kód, v kombinácii s Vaším heslom, ktoré zadávate pri prihlasovaní do Internet bankingu, sa bude používať na overenie (autentifikáciu) používateľa a na odsúhlasenie (autorizáciu) aktívnych operácií. 

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste si skontrolovali číslo mobilného telefónu, ktoré máte zadané v Internet bankingu (cez Nastavenia/Komunikačné zariadenie/Detail). V prípade potreby vykonáte, zmenu čísla mobilného telefónu cez Nastavenia/Komunikačné zariadenie/Detail/Upraviť. Správne číslo mobilného telefónu je kľúčovým predpokladom pre riadne doručenie SMS kódu, preto, prosíme, venujte tejto požiadavke adekvátnu pozornosť.

Privatbanka SMS kód si budete môcť aktivovať od 1. septembra  2019. Pri Vašom prvom prihlásení do Internet bankingu po 1. septembri 2019 Vám Privatbanka zašle na Vaše číslo mobilného telefónu SMS kód, ktorý na tento účel použijete. 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že od 1. septembra 2019 sú maximálne limity na vykonanie platby, autentifikovanej SMS kódom, stanovené na 2 500 EUR pre jednotlivú platbu a denný limit je vo výške 5 000 EUR.

V prípade otázok sa s dôverou obráťte na svojho privátneho bankára/bankového poradcu alebo nás kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy privatbanka@privatbanka.sk.

Privatbanka, a. s.

Späť