sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
NOVINKY
Nový spôsob autentifikácie používateľa s pasívnym prístupom do Internet bankingu
13.08.2019

Vážení klienti,

dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle zákona o platobných službách a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/389 z dôvodu zabezpečenia zvýšenia bezpečnosti prístupu do Internet bankingu bude od 14. septembra 2019 možný prístup k platobnému účtu cez „pasívny Internet banking“ len na základe silnej autentifikácie používateľa Internet bankingu.

V súčasnosti pre prístup k platobnému účtu cez „pasívny Internet banking“ používate len heslo (mailer). K tomuto heslu Vám pribudne ďalší, nový spôsob autentifikácie – Privatbanka SMS kód.  Privatbanka SMS kód predstavuje jedinečný kód, ktorý banka klientom zasiela na číslo mobilného telefónu formou SMS. Banka bude tento kód doručovovať na Vaše telefónne číslo, ktoré ste uviedli v zmluve o elektronickom bankovníctve, resp. ste ho zadali v Internet bankingu. SMS kód v kombinácii s Vaším heslom, ktoré zadávate pri pasívnom prihlasovaní do Internet bankingu, sa bude používať na overenie (autentifikáciu) používateľa.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste si skontrolovali číslo mobilného telefónu, ktoré máte zadané v Internet bankingu (cez Nastavenia/Komunikačné zariadenia/Detail). V prípade potreby vykonáte zmenu čísla mobilného telefónu v Internet bankingu cez Nastavenia/Komunikačné zariadenia/Detail/Upraviť. V prípade, ak nemáte číslo mobilného telefónu zadané v Internet bankingu, jeho zadanie vykonáte cez Nastavenia/Komunikačné zariadenia/Nové zariadenia/Telefónne číslo. 

Správne číslo mobilného telefónu je kľúčovým predpokladom pre riadne doručenie SMS kódu, preto, prosíme, venujte tejto požiadavke adekvátnu pozornosť.

Privatbanka SMS kód si budete môcť aktivovať od 1. septembra  2019. Pri Vašom prvom prihlásení do Internet bankingu po 1. septembri 2019 Vám Privatbanka zašle na Vaše číslo mobilného telefónu SMS kód, ktorý na tento účel použijete. 

V prípade otázok sa s dôverou obráťte na svojho privátneho bankára/bankového poradcu, alebo nás kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy privatbanka@privatbanka.sk.

Privatbanka, a. s.
 

Späť