sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
NOVINKY
Privatbanka s ROE nad 10 % aj v roku 2016
03.04.2017

Čistý zisk Privatbanky, a. s., stúpol medziročne o 3,9 mil. eur na hodnotu 9,1 mil. eur.  Ukazovateľ návratnosti kapitálu (ROE) banka už ôsmy rok v rade drží nad úrovňou 10 %, za rok 2016  dosiahol hodnotu až 16,06 %. Priemerná návratnosť aktív (ROA) bola na úrovni 1,50 %.

 

„Zdrojom zisku v minulom roku boli najmä čisté úrokové výnosy v objeme 11,6 mil. eur a čisté výnosy z poplatkov a provízií vo výške 9,8 mil. eur,” uvádza predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Privatbanky, a. s., Ing. Mgr. Ľuboš Ševčík, CSc. „V roku 2016 ku konečným ekonomickým výsledkom významne prispelo aj skvalitnenie úverového portfólia banky, čo znížilo požiadavku na tvorbu opravných položiek.“

 

Bilančná suma banky sa medziročne zvýšila o 4 % na úroveň 618,7 mil. eur. Primeranosť vlastných zdrojov dosiahla hodnotu 12,82 %. Nadpriemerné hodnoty banka vykazovala aj v oblasti likvidity.

 

V privátnom bankovníctve, na ktoré sa banka špecializuje od svojho vzniku, medziročne vzrástol počet klientov o 9 %. Hodnota majetku klientov v správe banky (assets under management) sa medziročne zvýšila až o 20 %, čo potvrdzuje rastúcu dôveru klientov voči Privatbanke, a. s. Prioritou v poskytovaní služieb zostáva naďalej individuálny, odborný a diskrétny prístup ku klientom.

 

V rámci korporátneho bankovníctva banka v roku 2016 dokázala zopakovať 15 % nárast bilančného zostatku úverov z predchádzajúceho roka. Objem úverového portfólia sa ku koncu roka 2016 zvýšil na 303,4 mil. eur (brutto), čím  jeho podiel na bilančnej sume banky presiahol 49 %.

 

„V prostredí pretrvávajúcich nízkych úrokových sadzieb sme dokázali v rozhodujúcich ukazovateľoch opäť rásť, v niektorých parametroch dokonca dvojciferne. Uplynulý rok preto hodnotím ako mimoriadne úspešný,” povedal Ľuboš Ševčík.

 

Počas celého roka 2016 banka udržiavala všetky parametre v oblasti obozretného podnikania bezpečne nad úrovňami vyžadovanými legislatívnymi normami. „Uvedené výsledky banka dosiahla pri dodržaní konzervatívneho a maximálne obozretného prístupu k riadeniu rizík. Dôvera našich klientov je pre nás  prvoradá,“ dopĺňa Ševčík.

 

Privatbanka, a. s., po predchádzajúcom úspešnom roku plánuje pokračovať v dynamickom raste a rozvoji svojich aktivít. „Aj v roku 2017 je naším cieľom rásť vo všetkých základných oblastiach činnosti banky a prinášať klientom efektívne riešenia s individuálnym prístupom a nadštandardným komfortom, uzatvára Ľuboš Ševčík.

 

Zaujíma Vás viac? Navštívte naše tlačové centrum

Späť